UNIVERSITY OF HONG KONG
FACULTY OF ARCHITECTURE

People

SIEW Logo

HKU Members (in alphabetical order)

Board Members (in alphabetical order)

Post-docs/Research Associates (in alphabetical order)

Rong Cai (HKU), Mingjie Dai (HKU), Fabian Terbeck (HKU)

Research Postgraduates and Research Assistants (in alphabetical order)

Mingze Bai (HKU), Weihang Gong (HKU), Lirong Hu (HKU), Henry Kasimir Bugailiskis Fieglar (HKU), Chenxi Li (HKU), Yongshen Liu (City University of Hong Kong), Lu Shan (HKU), Chenxin Wan (HKU), Xiang Yan (HKU)

Former Members (in alphabetical order)

Kun Wang (Guangzhou Institute of Geography), Dunxu Wu (Shenzhen Pingshan District Planning and Development Center), Di Zeng (Tencent CSIG Cloud & Smart Industries Group), Jin Zhu (City University of Hong Kong)

 

SEARCH