UNIVERSITY OF HONG KONG
FACULTY OF ARCHITECTURE

People

Leader:

Prof Rebecca Chiu, Professor, DUPAD

HKU Members:

FoA:
Dr Chinmoy Sarkar, Assistant Professor
Prof Chris Webster, Dean, FoA

REC:
Prof Daniel Ho, Honorary Professor
Prof Lawrence Lai, Professor
Dr L H Li, Associate Professor
Dr Kwan To Wong, Lecturer

DUPAD:
Dr Roger Chan. Associate Professor
Dr Shenjing He, Associate Professor
Dr Jianxiang Huang, Assistant Professor
Dr Mandy Lau, Assistant Professor
Dr Weifeng Li, Assistant Professor
Dr Xingjian Liu, Assistant Professor
Dr Nam Kyung Min, Assistant Professor
Prof Bo Sin Tang, Professor
Prof Anthony Yeh, Chair Professor

DLA:
Dr Cecilia Chu, Associate Professor
Mr Gavin Coates, Senior Lecturer
Mr Matthew Pryor, Assistant Professor

Department of Civil Engineering:
Prof Sze Chun Wong, Professor
Department of Geography:
Prof Chi Yung Jim, Professor
Dr Frederick Lee, Associate Professor
Prof George Lin, Professor
Prof Becky Loo, Professor
Dr James Wang, Associate Professor

Department of Politics and Public Administration:
Dr Peter Cheung, Associate Professor
Department of Social Work and Social Administration:
Dr Ernest Chui, Associate Professor
Prof Joe Leung, Honorary Professor
School of Economics and Finance:
Dr Timothy Hau, Associate Professor

Non-HKU Members:

Prof Suisheng Cai
– President – Guangdong Real Estate Association
Dr Dorothy Chan
– School of Professional and Continuing Education, HKUSPACE
Ms Tris Kee
Mr Kar Kan Ling
– Director of Planning, Government of HKSAR
Mr Jimmy Cheuk Fai Leung
– Former Director of Planning, Government of HKSAR
Dr Peter K.S. Pun
– Former Director of Planning, Government of HKSAR
Prof Geoffrey Q.P.Shen
– Chair Professor of Construction Management;
– Associate Dean, Faculty of Construction and Environment;
– Head, Department of Building and Real Estate, The Hong Kong Polytechnic University
Prof Jianfa Shen
– Department of Geography and Resource Management, The Chinese University of Hong Kong
Ms Apte Suvarna
Dr Stanley C.T. Yip
– HKIP Former President
Ms Ophelia Wong
– HKIP Deputy Director of Planning, Government of HKSAR

RPG:

Fang Bian
Tiancheng Cai
Zifeng Chen
Wenbo Guo
Mengdi Guo
Dongyuan Liu
Jianzheng Liu
Chang Liu
Xin Mai
Xiaoyan Mu
Chen Shi
Jing Song
Jiejing Wang
Kun Wang
Xi Wang
Xu Wang
Zongcai Wei
Xueji Wei
Dunxu Wu
Siyang Xu
Yueli Xu
Xiao Xia Xu
Anqi Zhang
Tianyao Zhang
Xianchun Zhang
Teng Zhong
Xingang Zhou

SEARCH