GALLERY INDEX

Architecture & Urban Design II (ARCH 4002)

Related Staff : Stephen Lau

Studio Instructor: Stephen Lau
Students: Chan Pui Yin Apple; Cheung Hoi Wun; Hon Shiu Heng; Huang Kristie; Huang Zhiyun; Kong Ho Ching; Kwok Ka Ching; Li Mei Yu; Lo Tong Kit; Wong Garkay; Yeung Ho Man

Enlarge Photo: Architecture & Urban Design II (ARCH 4002) 1Enlarge Photo: Architecture & Urban Design II (ARCH 4002) 2Enlarge Photo: Architecture & Urban Design II (ARCH 4002) 3Enlarge Photo: Architecture & Urban Design II (ARCH 4002) 4Enlarge Photo: Architecture & Urban Design II (ARCH 4002) 5Enlarge Photo: Architecture & Urban Design II (ARCH 4002) 6Enlarge Photo: Architecture & Urban Design II (ARCH 4002) 7Enlarge Photo: Architecture & Urban Design II (ARCH 4002) 8Enlarge Photo: Architecture & Urban Design II (ARCH 4002) 9Enlarge Photo: Architecture & Urban Design II (ARCH 4002) 10Enlarge Photo: Architecture & Urban Design II (ARCH 4002) 11Enlarge Photo: Architecture & Urban Design II (ARCH 4002) 12Enlarge Photo: Architecture & Urban Design II (ARCH 4002) 13Enlarge Photo: Architecture & Urban Design II (ARCH 4002) 14Enlarge Photo: Architecture & Urban Design II (ARCH 4002) 15Enlarge Photo: Architecture & Urban Design II (ARCH 4002) 16Enlarge Photo: Architecture & Urban Design II (ARCH 4002) 17Enlarge Photo: Architecture & Urban Design II (ARCH 4002) 18Enlarge Photo: Architecture & Urban Design II (ARCH 4002) 19Enlarge Photo: Architecture & Urban Design II (ARCH 4002) 20Enlarge Photo: Architecture & Urban Design II (ARCH 4002) 21Enlarge Photo: Architecture & Urban Design II (ARCH 4002) 22Enlarge Photo: Architecture & Urban Design II (ARCH 4002) 23Enlarge Photo: Architecture & Urban Design II (ARCH 4002) 24Enlarge Photo: Architecture & Urban Design II (ARCH 4002) 25
UNIVERSITY OF HONG KONG
FACULTY OF ARCHITECTURE